1. Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 đợt 2
 2. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2020 ĐỢT 1 PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT
 3. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2020
 4. Quyết định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp và cao đẳng với trình độ đại học
 5. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức chính quy xét theo kết quả học tập cấp Trung học phổ thông năm 2020
 6. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020
 8. THÔNG TIN TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020
 9. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020
 10. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020
 11. [Dự kiến] *** PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2020
 12. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 3
 13. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 2
 14. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 2
 15. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2020
 16. Đề án tuyển sinh Đại học hình thức chính quy năm 2019
 17. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2019
 18. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 2 NĂM 2018
 19. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH NĂM 2018 ĐỢT 1
 20. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2018 - ĐỢT 2

Pages