1. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NĂM 2021 CỦA NCS ĐỖ THỊ THU HÀ
 2. THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH NĂM 2021 ĐỢT 1
 3. THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
 4. THÔNG TIN LỊCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN LỚP CKIITCQLYT 4
 5. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 6. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NĂM 2021 CỦA NCS HOÀNG BÌNH YÊN
 7. Gia hạn thời gian xác nhận và nhập học đại học chính quy năm 2021 đợt 1 xét theo kết quả học tập cấp Trung học phổ thông (học bạ)
 8. THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI THẠC SĨ NĂM 2021
 9. THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021
 10. THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI VÀ LỊCH ÔN THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
 11. THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH NĂM 2021
 12. THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
 13. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021
 14. ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Y KHOA
 15. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2020
 16. THÔNG BÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỒ SƠ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2020
 17. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020
 18. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 ĐỢT 3
 19. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2020 đợt 2
 20. Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020

Pages