1. THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021
 2. THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI VÀ LỊCH ÔN THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
 3. THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH NĂM 2021
 4. THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
 5. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021
 6. ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Y KHOA
 7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2020
 8. THÔNG BÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỒ SƠ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2020
 9. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020
 10. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 ĐỢT 3
 11. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2020 đợt 2
 12. Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020
 13. Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 đợt 2
 14. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2020 ĐỢT 1 PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT
 15. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2020
 16. Quyết định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp và cao đẳng với trình độ đại học
 17. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức chính quy xét theo kết quả học tập cấp Trung học phổ thông năm 2020
 18. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 19. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020
 20. THÔNG TIN TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020

Pages