Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

TS. Đỗ Thị Hạnh Trang

Phụ trách phòng

 

Dược sĩ, Đại học Dược Hà Nội
Thạc sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Melbourne, Úc
Tiến sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc
 
Nhiệm vụ:

- Tham gia Quản lý các lớp Cử nhân chính qui tại trường

- Tham gia tuyển sinh và các hoạt động quảng bá tuyển sinh

- Tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của phòng

Tel: 024 6 266 2342

Email: dtht@huph.edu.vn

 

ThS. Phùng Văn Thùy

Phó Trưởng phòng

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiêm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức chính quy

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm học cho các lớp hệ đại học

- Quản lý các lớp Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học hình thức chính quy

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp các chuyên ngành

Tel: 024 6 266 2342

 Email: pvt2@huph.edu.vn

ThS. Lê Hoàng Đức

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp Cử nhân hình thức Vừa làm vừa học tại địa phương

- Phụ trách xây dựng lịch giảng đường hàng tuần

Tel: 024 6 266 2342

Email: lhd@huph.edu.vn

ThS. Võ Lan Anh

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

- Quản lý các lớp CN YTCC hình thức VLVH tại trường

- Thư ký Hội đồng Khoa học Đào tạo

Tel: 024 6 266 2342

 Email: vla@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

Chuyên viên

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc Gia

Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc Gia

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp CN hình thức chính quy chuyên ngành Dinh dưỡng, Công tác xã hội tại trường

 

Tel: 024 6 266 2342

 Email: ntht2@huph.edu.vn