Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

TS. Đỗ Thị Hạnh Trang

Trưởng phòng

Dược sĩ, Đại học Dược Hà Nội

Thạc sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Melbourne, Úc
Tiến sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc
 
Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung.

- Tham gia Quản lý các lớp Cử nhân chính qui tại trường.

- Tham gia tuyển sinh và các hoạt động quảng bá tuyển sinh.

- Tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của phòng.

Điện thoại: 024 6 266 2342

Email: dtht@huph.edu.vn

 

  

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Phụ trách đào tạo sau đại học.

- Phối hợp với bên liên quan trong các hoạt động đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo sau đại học.

- Điều phối lớp Nghiên cứu sinh Quản lý bệnh viện, Nghiên cứu sinh Y tế công cộng.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: nttt@huph.edu.vn

ThS. Lê Hoàng Đức

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp Cử nhân Y tế công cộng (chính quy và vừa làm vừa học).

- Tham gia tư vấn quảng bá tuyển sinh đại học.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024 6 266 2342

Email: lhd@huph.edu.vn

ThS. Võ Lan Anh

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy.

- Quản lý các lớp Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học.

- Quản lý các lớp Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường.

- Thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Công nghệ.

Điện thoại: 024 6 266 2342

 Email: vla@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Hải Chi

Chuyên viên

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý bệnh viện.

- Điều phối các lớp ôn thi, tuyển sinh.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: nhc@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

Cử nhân Luật

Nhiệm vụ chính:

- Điều phối các lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Dinh dưỡng.

- Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp chuyên ngành Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học.

- Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp chuyên ngành Thạc sĩ Dinh dưỡng.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: ntv@huph.edu.vn

Đỗ Thanh Huyền

Chuyên viên

Cử nhân Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

-  Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp chuyên ngành Thạc sĩ Y tế công cộng.

- Điều phối các lớp liên kết đào tạo quốc tế.

- Điều phối chương trình TropEd.

- Công tác văn thư sau đại học.

- Hỗ trợ trong các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: dth4@huph.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Minh Giang

Chuyên viên

Thạc sĩ Xã hội học

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp cử nhân chuyên ngành Phục hồi chức năng.

Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp cử nhân chuyên ngành Khoa học dữ liệu

Điều phối các hoạt động quảng bá tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024 6 266 2342

Email: ntmg@huph.edu.vn

ThS. Vũ Hữu Tuyên
Chuyên viên

Thạc sĩ Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng.

- Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các lớp Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế

- Điều phối các lớp Bổ sung kiến thức chuyên ngành Y tế công cộng và quản lý y tế.

- Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn của TT ĐTTNCXH

- Quản trị trang website của Phòng.

- Hỗ trợ các hoạt động chung.

Điện thoại: 024.6266 2335

Email: vht@huph.edu.vn

ThS. Dương Thị Tiến

Chuyên viên

Thạc sĩ Y tế công cộng

Nhiệm vụ chính:

         - Quản lý chương trình đào tạo và quản lý các các lớp cử nhân chuyên ngành Dinh dưỡng.

        Điều phối các hoạt động quảng bá tuyển sinh Đại học hệ chính quy.

Điện thoại: 024.6266 2342

Email: dtt2@huph.edu.vn