Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại đường dẫn: http://183.80.255.26:90/TraCuuTrungTuyen

Tệp pdf: