Năm 2021, Trường Đại học Y tế công cộng tuyển sinh các chương trình sau đại học như sau:

  • Tiến sĩ Y tế công cộng;
  • Tiến sĩ Quản lý bệnh viện;
  • Chuyên khoa cấp II Tổ chức Quản lý Y tế;
  • Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng
  • Thạc sĩ Y tế công cộng;
  • Thạc sĩ Quản lý bệnh viện;
  • Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm Y học.

​Tải các biểu mẫu hồ sơ đăng ký tại đây.

AttachmentSize
Microsoft Office document icon Cong van TS_SDH_2021.doc154 KB