Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng A110, A114 - Trường Đại học Y tế công cộng  
Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: Đại học: 024 6266 2342 hoặc Sau đại học: 024 6266 2335