Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Phòng A110 - Trường Đại học Y tế Công cộng  
Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 6266 2342