1. THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG HỆ CỬ NHÂN CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2022
 2. Thông báo tuyển sinh đợt 4 hệ cử nhân vừa làm vừa học năm 2022
 3. Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022
 4. Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022
 5. Thông báo tuyển sinh đợt 3 hệ cử nhân vừa làm vừa học năm 2022
 6. Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022
 7. Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022
 8. Thông báo tuyển sinh đợt 2 hệ cử nhân vừa làm vừa học năm 2022
 9. Quyết định ban hành mẫu bản mô tả chương trình đào tạo, mẫu đề cương học phần
 10. Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy 2022
 11. Thông báo hạn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy và vừa làm vừa học năm 2022
 12. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022
 13. THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022
 14. THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI ĐẦU VÀO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022
 15. THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022
 16. THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
 17. Thông báo tuyển sinh các lớp ngắn hạn năm 2022
 18. Thông báo tuyển sinh hệ đại học năm 2022
 19. Thông báo tuyển sinh hệ sau đại học năm 2022
 20. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

Pages