1. ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO Y KHOA
 2. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC NĂM 2020
 3. THÔNG BÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỒ SƠ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2020
 4. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020
 5. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 ĐỢT 3
 6. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2020 đợt 2
 7. Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020
 8. Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 đợt 2
 9. THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2020 ĐỢT 1 PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT
 10. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2020
 11. Quyết định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp và cao đẳng với trình độ đại học
 12. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hình thức chính quy xét theo kết quả học tập cấp Trung học phổ thông năm 2020
 13. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
 14. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020
 15. THÔNG TIN TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020
 16. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020
 17. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020
 18. [Dự kiến] *** PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM 2020