Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng thông báo Kết quả thi tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học Đợt 2 năm 2020. 

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại: http://qlts.huph.edu.vn/Login

 
Thời gian nhận phúc khảo từ: ngày 06/11/2020 đến 11h30 ngày 16/11/2020 (chi tiết trong file đính kèm)
Trân trọng thông báo,
Phòng Quản lý Đào tạo.
Tệp pdf: