Ngày 29/9/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng ban hành Quyết định số 1032/QĐ-ĐHYTCC về việc tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Chi tiết xin xem tệp tin đính kèm. 

AttachmentSize
PDF icon 29092020.1032.qd dao tao lien thong.pdf452.93 KB