ThS. Võ Lan Anh

ThS. Võ Lan Anh

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

- Quản lý các lớp CN YTCC hình thức VLVH tại trường

- Thư ký Hội đồng Khoa học Đào tạo

Tel: 024 6 266 2342

 Email: vla@huph.edu.vn