Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2020-2021, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020 các chương trình như sau:

* Cử nhân Y tế công cộng hình thức vừa làm vừa học

* Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học hình thức vừa làm vừa học

Tệp pdf: