TS. Đỗ Thị Hạnh Trang

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  Tiến sĩ YTCC
 • Experience
 • Email
Dược sĩ, Đại học Dược Hà Nội
Thạc sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Tổng hợp Melbourne, Úc
Tiến sĩ Y tế Công cộng, Trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc
ĐT: 024 62662342
 • Tham gia Quản lý các lớp Cử nhân chính qui tại trường
 • - Tham gia tuyển sinh và các hoạt động quảng bá tuyển sinh
 • - Tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của phòng