ThS. Lê Hoàng Đức

ThS. Lê Hoàng Đức

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp Cử nhân hình thức Vừa làm vừa học tại địa phương

- Điều phối hoạt động thực tập cộng đồng cho các lớp CN Y tế công cộng năm thứ 2 và năm thứ 3

- Phụ trách xây dựng lịch giảng đường hàng tuần

Tel: 024 6 266 2342

Email: lhd@huph.edu.vn