TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Nhân sự

 

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

PGS. TS. Lã Ngọc Quang

Trưởng phòng

Bác sĩ, Đại học Y khoa Thái Bình

Thạc sĩ, Viện nhiệt đới Hoàng Gia - Hà Lan

Tiến sĩ, Trường Tổng hợp Curtin - Australia

 Nhiêm vụ chính:

- Phụ trách chung các công việc của Phòng, đặc biệt các lĩnh vực: Tuyển sinh; Xây dựng chương trình đào tạo;  Đảm bảo chất lượng đào tạo; chủ trì các nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo đại học

Tel: 024 6 266 2342

Email: lnq@huph.edu.vn

 

ThS. Phùng Văn Thùy

Phó Trưởng phòng

Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiêm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức chính quy

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm học cho các lớp hệ đại học

- Quản lý các lớp Cử nhân các chuyên ngành hình thức chính quy

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp

- Điều phối hoạt động thực địa định hướng chuyên ngành (năm thứ 4)

Tel: 024 6 266 2342

 Email: pvt2@huph.edu.vn

ThS. Lê Hoàng Đức

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý các lớp Cử nhân hình thức Vừa làm vừa học tại địa phương

- Điều phối hoạt động thực tập cộng đồng cho các lớp CN Y tế công cộng năm thứ 2 và năm thứ 3

- Phụ trách xây dựng lịch giảng đường hàng tuần

Tel: 024 6 266 2342

Email: lhd@huph.edu.vn

ThS. Võ Lan Anh

Chuyên viên

Cử nhân Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội)

Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

- Quản lý các lớp CN YTCC hình thức VLVH tại trường

- Thư ký Hội đồng Khoa học Đào tạo

Tel: 024 6 266 2342

 Email: vla@huph.edu.vn