Năm 2017 Trường Đại học Y tế công cộng mở thêm hai mã ngành mới gồm Công tác xã hội và Dinh dưỡng học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xét tuyển thêm tổ hợp  mới cho các ngành đào tạo. (chi tiết xem đề án đính kèm)