Trường Đại học Y tế công cộng thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018 và thông báo nhận đơn phúc tra. 

Chi tiết trong file đính kèm. 

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: http://dtdh.huph.edu.vn/tracuudiem