Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2016 : 

 

Xem thông tin chi tiết tại đây

AttachmentSize
PDF icon 1023 ytcc0001.pdf983.24 KB