Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 7 năm 2016 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo việc nhận hồ sơ nguyện vọng 1 tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2016: 

Đối tượng đăng ký xét tuyển 

- Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT);

- Có hạnh kiểm xếp loại khá trở lên ở các lớp 10, 11, 12;

- Có đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

- Có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia (tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì) của 3 môn Toán học, Hóa học, Sinh học đạt từ 15 điểm trở lên (không môn nào có điểm dưới 1,0) đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3. Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Cụ thể: