Cập nhật ngày 28/7/2016: Quy trình nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2016

Cập nhật ngày 20/7/2016: Điều chỉnh lịch xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2016